Tvorivé dielne 21.12.2019

Vianoce patria k najvýznamnejším a najkrajším kresťanským sviatkom, ktorým oslavujeme narodenia Ježiša Krista. Na sviatky pokoja a rodinných stretnutí sa pripravili aj deti z našej farnosti počas poslednej tohtoročnej tvorivej dielne. V priestoroch nášho farského pastoračného centra  vytvárali dekorácie, aby skrášlili svoje príbytky, potešili svojich blízkych a pripravili sa na príchod malého Ježiška. Tentoraz sme sa zamerali na okná a vyrábali sme vianočné vystrihovačky v tvare Betlehemu znázorňujúceho Svätú rodinu pri narodení Ježiša, pastierov a orientálnych Troch kráľov prinášajúcich dary, aby sme si spolu pripomenuli udalosti tohto veľkého sviatku. K moderným dekoráciám patria aj škriatkovia z rozprávok, ktoré neodmysliteľne k Vianociam patria a potešia každú detskú dušičku. Tí naši boli vyrobení z ryže, takže plnia nielen estetickú funkciu, ale doma dobre poslúžia na odvlhčenie vzduchu. Veríme, že aj tieto dekorácie prispejú k príjemnému prežívaniu sviatkov od Štedrého večera až po Troch kráľov.

Jitka Fiľová

Tvorivé dieľne 12/2019-2

Tvorivé dieľne 12/2019

Obdobie adventu, príprav na najkrajšie sviatky v roku, na príchod Ježiša Krista, sa začalo. K adventu neodmysliteľne patrí aj sviatok Svätého Mikuláša. A práve v duchu tohto sviatku sa niesla tvorivá dielnička v priestoroch nášho farského pastoračného centra.

Svätý Mikuláš bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi, najmä medzi deťmi. Aj tie naše deti sa rozhodli ísť v stopách Mikuláša a obdariť svojich najbližších. S nadšením sa pustili do výroby vlastnoručne vyrobených dekorácií a darčekov. Vyrábali postavičky Svätého Mikuláša, anjelov, ale aj sobov. Popri tom sme si spomenuli i na staré modlitbičky, ktorými sa deti prihovárali Mikulášovi:

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku,

 daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového,

veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“

Veríme, že drobnosti vyrobené s láskou potešia našich blízkych, skrášlia naše príbytky a posolstvo Svätého Mikuláša ostane v našich srdciach a my nezabudneme byť obetaví, spravodliví a dobrí. A to nielen v období adventu…

JF

Tvorivé dieľne 12/2019

Celohumennské mládežnícke sväté omše

Od začiatku školského roka sa organizujú spoločné sväté omše pre všetkých birmovancov a mladých z Humenného a okolia.

Pred mesiacom (11. 10. 2019) sa konala prvá omša na tému „veRÍM“ v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. K mladým sa prihováral hosť, otec Marek Roják, pôsobiaci ako farár v Hermanovciach.

V našej farnosti (Kostol sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III) sme minulú stredu (6.11.2019) privítali hosťa otca Marcela Jurča. Otec, pôsobiaci ako moderátor UPC v Košiciach odslúžil druhú mládežnícku omšu na tému „Čo prospieva, keď dospievam.“ Dozvedeli sme sa, akú neplechu dokáže spôsobiť informácia. Informácia je prvým a hlavným prvkom, ktorý mladých ovplyvňuje pri vytváraní si názorov a hodnôt.  Pre všetkých zúčastnených bolo po omši na fare pripravené menšie pohostenie, pri ktorom sa mohli stretnúť a pozhovárať.

V poradí tretia a posledná omša pre mladých sa bude konať v Kostole Všetkých svätých . Tému „Mladí a pokušenie dneška“ nám predstaví 12.12.2019 hosť otec Imrich Dergo (exorcista).

„…vedľa teba je vzkriesený Ježiš, ktorý ťa volá a čaká na teba…“ – pápež František

Diana Dudová

Celohumenská mládežnícka sv. omša, 11/2019

Na Hubkovej ,,pri obrázku“

V sobotu 12. októbra 2019 OZ Podaj ruku v spolupráci s Farnosťou Troch košických mučeníkov Humenné zorganizovalo spoločnú modlitbu pri obrázku pri rybníkoch na Hubkovej. Na zahriatie bola pripravená výborná kapustnica a teplý čaj. Pre mladších účastníkov si animátori pripravili zábavné súťaže. Počasie bolo prajné, takže sme mohli pokojne relaxovať v náručí prírody. Snáď táto prechádzka prospela každému, vytrhla nás z každodenných povinností a zároveň tiež zblížila ľudí.  

Hubková 2019

Celoslovenské stretnutie združenia Faustínum

21. septembra 2019 sa dobrovoľníci Združenia Faustínum z Humenného zúčastnili prvého celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov, členov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Miestom stretnutia bolo medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike Navštívenia Panny Márie sa nám prihovorila predsedníčka Združenia Faustínum sestra Miriam Janiec z Krakova. Po príhovore nasledovala prednáška na tému „Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete„ pod vedením duchovného otca Milana Supeka. Náš duchovný program obohatilo aj hudobné pásmo „ Túžim sa premeniť „ v podaní zboru z Nižného Hru&s caron;ov a. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol vdp. Artur Ciepelski, ktorý vo svojej homílii pripomenul aj Dielo pomoci zomierajúcim, bližšie informácie o tomto diele sú uvedené na stránke https://www.korunkazazomierajucich.sk/ Po svätej omši nasledovalo predstavenie všetkých formáčných skupín zo Slovenska. Celoslovenské stretnutie Združenia Faustínum sme zavŕšili Hodinou milosrdenstva a spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po udelení záverečného požehnania sme sa všetci vracali späť do svojich rodín a farností, kde aj naďalej chceme ohlasovať Božie milosrdenstvo.

Ježišu dôverujem Ti !

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Humennom.

Víkend vo farnosti, 9/2019

V piatok večer sa začali schádzať naši miništranti na fare, začala sa ďalšia nocovačka na fare. Po krátkej večeri naše animátorky pripravili pre miništrantov niekoľko súťaži, kde si chlapci precvičili svoje zručnosti. Ráno po svätej omši a raňajkách bolo „liturgické okienko“, kde sa miništranti učili používať liturgické knihy pri svätej omši. Pre ktorých to bolo neznáme, dozvedeli sa ako sa nastavujú liturgické knihy a kedy, ktorú knihu majú použiť pri sv. omši. Samozrejme, že nesmel chýbať ani hokejbal, ktorým sa skončila nocovačka na fare.

Ale víkend pokračoval ďalej. V nedeľu skoro ráno sa išlo do Bratislavy, kde bolo mimoriadne rušno. V dňoch 20. – 22.9 sa odohrala séria verejných zhromaždení, ktorá vyvrcholila Národným pochodom za život. Viac ako 50 000 ľudí sa zišlo na Námestí slobody v Bratislave, aby spoločne vyjadrili túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Naši animátori s p. kaplánom Marekom reprezentovali našu farnosť a neodradila ich ani dlhá cesta. Organizátori pochodu vyzvali poslancov NR SR, aby sprísnili zákon o potratoch. My však veríme, že dobro zvíťazí a podarí sa nám zachrániť najmenších. Lebo život je dar a treba ho chrániť. A aj keď je to niekedy boj, tak stojí za to !

Tonka Pacoľáková & kaplán Marek

Víkend vo farnosti, 9/2019

Bodka za prázdninami 2019

Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme sa na našom farskom dvore už tradične stretli na našej Bodke za prázdninami. Opäť bol pre nás pripravený dvor plný prekvapení. Krásnou hudbou a spevom nás bavili Pajtáše zo Sniny. Chutné guláše pre nás pripravili kurátori a dobrovoľníci z Humenného, pani Boberová z Bistra na bráne a chlapi spolu s pani starostkou z Lackoviec.

Pre deti boli k dispozícií atrakcie od pána Martina Adama okrem nich aj maľovanie na tvár a novinkou bol detský kútik s možnosťou kreslenia, či fotenia pri fotostenách vyrobených žiačkami zo ZŠ Dargovských hrdinov. Okrem toho masky Mickey Mousa a Minnie ponúkli možnosť krásnych spoločných fotografií. Popri tom sme mali sladký kútik s popcornom tety Lucie a veľkým lákadlom bola aj možnosť jazdy na koňoch, ktoré priviedli do nášho areáli z ranča Oráč z Kamienky.

Veľká vďaka patrí celému prípravnému tímu, ako aj vám, ktorí ste prijali pozvanie na našu Bodku.

Viac foto:

Bodka 2019
« z 3 »

Formácia miništrantov

Prvý augustový víkend 2.-3. augusta  sa na našej fare  konala prázdninová miništrantská nocovačka. Začala  sv. omšou a  následne spoločnou večerou. Aktivitám potom nebolo konca kraja. Aj preto sa večierka niekoľkokrát presúvala 😊. V sobotu, po súkromnej sv. omši a chutných raňajkách sme odohrali mini- turnaj v hokejbale. Ďakujeme našim animátorkam Zuzke, Pati a Tonke za pomoc pri stravovaní a tešíme sa na ďalší spoločný miništrantský  čas pri oltári i pri našich farských akciách.

Formácia miništrantov, 8/2019