Spoločné poďakovanie za starostlivosť

V pondelok 5. júla 20021 pri svätej omši o 10:30 hod. sme v našom farskom kostole vzdávali vďaky viac ako kedykoľvek predtým. A to nielen Bohu, za dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda, ale aj mimoriadne všetkým zdravotníkom, lekárom, členom Červeného kríža a dobrovoľníkom za ich prístup, pomoc a zaangažovanie sa zvlášť v pandemickom období.

Vyše 30 dobrovoľníkov a členov Slovenského Červeného kríža – územný spolok Humenné, zdravotných sestier a lekárov z rôznych oddelení  Nemocnice A. Leňa Humenné sa prišlo nielen poďakovať Boha za ochranu a požehnanie v tomto náročnom Covidovom období, ako aj prijať poďakovanie tých ktorým slúžili, ktoré im vo svojom mene, ako aj v mene ostatných tlmočil pri sv. omši farár farnosti Jozef Kozák. Ten v kázni nielen vyzdvihol ich odvahu a nasadenie, ale zvlášť ľudskosť a profesionalitu, ktoré vložili do svojej služby.

Na záver príhovoru citoval slová sv. Kamila, ktorý svojim nasledovníkom hovorieval: „Dajte viac srdca do tých rúk“ Týmito slovami apeloval nielen na veriacich, ale aj na všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť tých, ktorí sa vložili do služby iným.

Červený kríž
« z 2 »

Požehnanie kalicha, patény a misiek

V utorok 29. júna 2021 v úvode svätej omše zazneli tieto slová: „Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa Cirkev pri Eucharistických sláveniach zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú čím sa vyjadruje  ich trvalé určenie pre Boží kult.“

Týmito slovami bol oznámený zámer farára Jozefa Kozáka pri sv. omši na sviatok sv. Petra a Pavla požehnať kalich, paténu a misky zakúpené vďaka finančnému daru ružencového bratstva pri farskom kostole sv. košických mučeníkov a fondu primátora mesta. Na túto chvíľu sme v našej farnosti čakali vyše 6 mesiacov, nakoľko tieto liturgické predmety boli zakúpené už v roku 2020, kedy sme si v našej farnosti pripomínali 25. výročie konsekrácie farského kostola.

Kalich bol zakúpený v Ríme, na stopke sú znázornené symboly štyroch evanjelistov a v hornej časti kalicha obrazy Ježiša, Panny Márie a sv. Petra a Pavla. Kalich sa bude používať pri najväčších slávnostiach a bude nám pripomínať nielen naše prepojenie s Rímom a pápežom, ale aj našu vďačnosť tým, ktorí stáli na začiatku stavby nášho farského kostola.

Požehnanie kalicha

Po roku majú Saleziáni don Bosca na Slovensku opäť novokňaza

Peter Boško sa narodil 6.4.1984 v Humennom. Má jednu sestru. Za svoju kresťanskú výchovu vďačí svojím rodičom. Saleziánov spoznal už ako osemročný v svojom rodnom meste. Ihneď ho oslovilo ich priateľstvo, veselosť, otvorenosť a rodinný duch. Takto postupne spoznával dona Bosca a jeho charizmu cez mnohých saleziánov vo svojom rodnom meste.

Po ukončení gymnázia v roku 2003 začal študovať na vysokej škole v Bratislave, na Univerzite Komenského na fakulte manažmentu, ktorú úspešne ukončil v roku 2008. Po roku práce v medzinárodnej počítačovej firme, nastúpil do saleziánskeho prednoviciátu na Mamateyovej ulici v Bratislave.

O rok nato, Po tejto prvej skúsenosti života v saleziánskej komunite, v roku 2010 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v Poprade-Veľkej, ktorý ukončil, avšak nezložil prvé rehoľné sľuby. Opäť sa vrátil do Bratislavy, kde rok pracoval ako projektový manažér. Otázka saleziánskeho povolania sa mu stále vracala a tak si po roku podal žiadosť o vstup do spoločnosti sv. Františka Saleského. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 20. apríla 2013 v Žiline, kde potom pokračoval v ponoviciáte vo filozofických štúdiách.

Po ukončení štúdia filozofie ostal v Žiline, kde si vykonal svoju saleziánsku pastoračnú prax medzi mladými, zapojením do výchovného projektu na škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, konkrétne ako vychovávateľ na internáte. Posledné štyri roky študoval teológiu na Saleziánskom teologickom inštitúte pápežského práva v Taliansku v Turíne, počas ktorých zložil v Bratislave 7. septembra 2019 večné sľuby a minulý rok 13. júna bol vysvätený v Turíne za diakona.

Po vysviacke sa vracia do školskej komunity sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Vysviacka P.Bosko
Primicie P.Bosko

Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla.

Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou svätou omšou v piatok 4. júna 2021. Po niekoľkých kolách tancovania na farskom dvore sa deti pustili do plnenia všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostredníctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala prehliadať.

Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu.

Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozývame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 2021.
Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare, 2021

Podali sme ruku

V nedeľu 7. marca sme v našej farnosti zorganizovali milú dobročinnú akciu. Poobede od 13:45 – 15:00 hod. sme rozdávali  vitamíny D – C a Zinok naším chorým a starším.

Aj týmto dobročinným skutkom sme chceli byť blízko tým najzraniteľnejším. Malým skutkom lásky v tomto pandemickom čase prispieť k prevencii či liečbe nielen tela, ale aj neraz smutného, zraneného srdca. Spolu sme za necelú hodinu rozdali 100 krabičiek vitamínov.

Ďakujeme za spoluprácu OZ Podaj ruku a Lekárni Don Bosco.

Podali sme ruku

Mikuláš na Trojke

Piatok 4.12.2020 sme sa na detskej omši riadili heslom čím skôr, tým lepšie. Symbolicky sme dali druhej adventnej svieci meno Viera a predčasne sme ju aj zapálili. Ale aj iné veci sa diali skôr, ako by sa možno mali.

Po skončení omše si naše animátorky Sofia, Evka, Bajka a Tamarka pre deti pripravili malú scénku o bohatej žene a svätom Mikulášovi, ktorý jej pomohol rozdať všetok jej majetok, aby ona mohla byť šťastná.

A že Mikuláš k nám naozaj prišiel, aj napriek pokazeným saniam. Dokonca dva dni dopredu! Dve prvoprijímajúce deti mu odvážne zarecitovali a zaspievali vianočné básne a koledy. A s ich pomocou potom všetky deti, od škôlkarov až po animátorov, dostali balíčky plné dobrôt.

Ďakujeme animátorkám za spestrenie nášho večera a Mikulášovi za expresnú návštevu a bohaté dary.

Mikuláš 2020

Misionár z Kuby v našej farnosti

Na prvú adventnú nedeľu 29. novembra 2020 sme v našom farskom spoločenstve privítali vzácneho hosťa – misionára verbistu pátra Lukáša Mizeráka, ktorý pôsobí na Kube. Našu farnosť navštívil už po druhý krát a opäť sa s nami podelil o svoje svedectvo zo svojho pôsobenia.

Už po jeho prvej návšteve sa nám páter Lukáš so svojou farnosťou ( Cayo Mambí, Holguin ) stal blízkym, a preto pozorne sledujeme a podporujeme najmä stavbu kostola. Prvého v okrese, kde pôsobí. Tešíme sa, že sme sa mohli stať súčasťou realizácie ich sna. Dnes vám ponúkame fotografie z jeho návštevy v našej farnosti a video z jeho príhovoru.

Návšteva z Kuby

Odpustová slávnosť 2020

V nedeľu 5. septembra 2020  sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť ku cti košických mučeníkov Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Hlavným celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hneď v úvode zdôraznil slávnostnosť chvíle, kedy si okrem odpustovej slávnosti veriaci farnosti rozhodli pri sv. omši pripomenúť  25. výročie konsekrácie kostola (6.8.1995) a 25. výročie svätorečenia košických mučeníkov (2.7.1995). Vo svojej homílii Juraj Kamas zdôraznil potrebu mať osobnú odpoveď na otázky: „ Kto je pre mňa Ježiš? A čo pre mňa Ježiš urobil?“

V závere sv. omše na návrh kostolnej rady a farára farnosti Jozefa Kozáka otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita udelil svoje poďakovanie a osobitné požehnanie:

  • Za neustálu osvetu Katolíckych novín a publikovanie článkov o živote v Cirkvi Andrejovi Ujhelskému
  • Jánovi Baran Bačišinovi a  Andrejovi Kecerovi, za ich obetavú prácu vo farnosti a vernú službu v kostolnej rade.
  • Paniam Terézii Bovanovej  a Paulíne Zeleňákovej : za službu kostolníčok a ich prínos pri skrášľovaní liturgického priestoru.
  • Manželom Helene  a Ladislavovi Kokoškovcom: za rozhodujúcu úlohu pri zakladaní ružencového bratstva vo farnosti a niekoľko rokov služby kostolníkov
  • A nakoniec  zazneli medzi ocenenými dve mená – Vierka Sukeľová a Veronika Hrinová. Tieto dve ženy darovali a stále nezištne darujú svoje srdcia, čas a lásku pri vytváraní zázemia prijatia, jednoducho domova pre  kňazov vo farnosti. Už roky sa totiž starajú o našich kňazov ako ich srdcom adoptívne mamy.

Veľkoleposť slávnosti zvýraznil nielen krásny liturgický spev vďaka kantorke Márii Kormucikovej a speváčky Kataríny Liptovskej, ale aj príspevok farského zboru pod vedením Lukáša Jeňa.

Naša vďaka za krásu slávnosti  patrí  o. i. aj tým, ktorí si pričinili o nádhernú výzdobu: pani Renáte Andrejčákovej, Jane Sotákovej, Jitke Fiľovej a Diane Dudovej.

Fotografie: Peter Goffa

Odpust 2020