Pútnici z farnosti Prešov Solivar a Svinia.

Pútnici z farnosti Prešov Solivar a Svinia.