Prerábka filiálneho kostola v Lackovciach, 2015

Prerábka filiálneho kostola v Lackovciach, 2015