Krížová cesta – Kalvária, 2018

Krížová cesta - Kalvária, 2018