Aktuálny

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.3
12:00
18:00
na úmysel
+ z rodiny Babinovej a Drugovej
Utorok
4.3
18:00 + Adam, Margita, Anna
Streda
5.3
POPOLCOVÁ STREDA
12:00
16:00
18:00

za farnosť
ZBP Juraj, Jozef
na úmysel

 9:00  17:15
Štvrtok
6.3
prvý štvrtok v mesiaci
18:00 Dušan, Jozef, Ján, Mária, Pavlína
Piatok
7.3
prvý piatok v mesiaci
7:00
18:00
na úmysel
+Silvia
17:00
Sobota
8.3
8:00
18:00
na úmysel
+ Jozef, Helena, Roman
 17:00
1.pôstna nedela
2.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Jozef s rodinou
9:15

Oznamy:

5-3