Vianočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.12
Sv. Štefan
8:00
10:30
Poďakovanie za dobrodenia
+ Alžbeta, Štefan
 9:15 9:15
Utorok
27.12
Sv. Ján , apoštol
14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
+  Igor

Streda
28.12
Sv. neviniatok
18:00 ZBP pre ženy
v požehnanom stave
Štvrtok
29.12
18:00 +   Michal, Katarína, Eugen, Michal
Piatok
30.12
Sv. rodiny
18:00 +  Štefan, Michal, Anna
Sobota
31.12
8:00
15:00
+ Mária, Ján+  Helena  16:30 15:00
Panny Márie
Bohorodičky
1.1.2012
8:00
10:30
Za farnosť 09:15
  •  Jasličková pobožnosť bude o 14tej hodine. Koledníci Dobrej noviny budú chodiť koledovať po jasličkovej pobožnosti. Rodiny, ktoré máte záujem o koledníkov, zapíšte sa v sakristii kostola.
  • Kancelária FÚ bude v dňoch 22.12. – 6.1. zatvorená. Neodkladné záležitosti riešte s kňazom po sv. omši.
  • Kráľovná z Tammiru IV.,V., v sakristii kostola.
  • Zmenili sme čas sv. omše v sobotu! 
  • Požehnanie domov a bytov. Rodiny, ktoré máte záujem o požehnanie bytov a domov, zapíšte sa v sakristii kostola. Na výber sú dva dni: 6. a 7. Januára.