Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do rúk?