Adventná hra – 1. Adventná nedeľa v liturgickom roku B

1.Nástroj

Tento týždeň sa dieťa snaží získať na konci týždňa prvú pomôcku: LUPU.

 

1.Tajomstvo

Objavovateľ chce odhaliť tajomstvo, čo znamená slovo BDELOSŤ.

Podarí sa vám v tomto 1.adventnom týždni prísť na to, čo to znamená BDELOSŤ?

Je potrebné si vyskúšať v tomto týždni, čo to znamená byť bdelý.

 

Príhovor

Povieme si, o čom bude Evanjelium na 1.adventnú nedeľu: Evanjelista Marek pripomína:

„ Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! “

Čo to znamená? (Deti odpovedajú….)

Potom sa v Evanjeliu spomenie slovo BDELOSŤ. Evanjelista Marek nám hovorí, že Ježiš povedal: „Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu:“

Čo to znamená byť bdelý? Je to podobné ako s tým spánkom. Znamená to, mať otvorené srdce, byť aktívny, ak je to potrebné, a nemyslieť na to, na čo práve myslieť nemám. Byť bdelý taktiež znamená, všímať si potrieb druhých a pomáhať tam, kde je potreba.

Vo Svätom písme nás chcú apoštoli napomenúť, aby sme boli takto aktívni a pripravení žiť s Ježišom, aby sme na neho čakali. Skúste si pri každej úlohe, ktorú budete plniť celý týždeň uvedomiť, že ak pomôžem mamke s umytím riadu, robím to zároveň i pre Ježiša. Tým, že som bdelý voči svojmu okoliu, sa stávam bdelým i pre to, čo mi hovorí Boh. Je potrebné byť aktívnym, akoby Pán Ježiš stál pred dverami a mal každú chvíľu vstúpiť.

 

Úlohy

Tento týždeň vás čaká niekoľko úloh a všetky sa budú týkať vašej bdelosti voči rôznym ľuďom a situáciám vo vašom okolí, čím sa učíte byť zároveň bdelými i voči Pánu Ježišovi. Veď on sám povedal, že čokoľvek urobíme pre druhých, robíme zároveň i pre Neho. Do vášho Zápisníčka si potom zapíšte, či ste úlohu splnili a ako.

————————————————————————————————————————-

Zápisníček na 1.adventný týždeň

Moje meno: ………………………………………………………………….

1.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči mamke. Podarilo sa mi to, pretože som

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….         (napr. Pretože som si všimol, že je unavená a pomohol som jej s umytím riadu.)

2.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči otcovi. Podarilo sa mi to, pretože

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.deň: Dnes si vyskúšam byť bdelý pri vyučovaní v škole. Moja bdelosť a ochota sa prejavila tým, že som ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči svojim súrodencom alebo voči kamarátom v škole. Podarilo sa mi to, pretože som

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.deň: Dnes mám za úlohu byť bdelý voči babičke alebo dedkovi. Podarilo sa mi to, pretože

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.deň: Dnes chcem byť bdelý hlavne k Pánu Ježišovi, preto pre Neho urobím aj čosi viac. Pokiaľ to nie je tajné, napíš, čo to bolo:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

—————————————————————————————————————————————-

Zápisníček na 1.adventný týždeň

Moje meno: ………………………………………………………………….

1.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči mamke. Podarilo sa mi to, pretože som

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….         (napr. Pretože som si všimol, že je unavená a pomohol som jej s umytím riadu.)

2.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči otcovi. Podarilo sa mi to, pretože

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.deň: Dnes si vyskúšam byť bdelý pri vyučovaní v škole. Moja bdelosť a ochota sa prejavila tým, že som ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.deň: Dnes sa budem snažiť byť bdelý voči svojim súrodencom alebo voči kamarátom v škole. Podarilo sa mi to, pretože som

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.deň: Dnes mám za úlohu byť bdelý voči babičke alebo dedkovi. Podarilo sa mi to, pretože

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.deň: Dnes chcem byť bdelý hlavne k Pánu Ježišovi, preto pre Neho urobím aj čosi viac. Pokiaľ to nie je tajné, napíš, čo to bolo:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….