Advent na Trojke

Milé deti! 

Pozývame vás, aby ste sa spolu s nami zapojili do adventnej hry, ktorá aktuálne prebieha v našej farnosti. Na každý deň je pre nás prichystaná výzva, modlitba či citát zo Svätého písma. Veríme a tešíme sa, že nás bude takáto virtuálna forma prežívania adventu všetkých spájať.


NÁDEJ (adventná svieca zapálená 29. novembra)

1. „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“

2. Vypočuj si pesničku od Simy Martausovej – Baránok: https://youtu.be/ixnBWdssRK4

3. Dnes sa pomodli sa túto modlitbu:

„Pane daj, aby som sa modlil vždy s veľkou dôverou.
Nech táto dôvera vo mne posilňuje Tvoju odvahu,
Ty sám buď mojou nádejou na mojej ceste k Tebe.“

4. „Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.“

5. Napíš tri veci, v ktoré máš nádej:

  1. ………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………

VIERA (adventná svieca zapálená 6. decembra)

6. Dnes si vypočuj pieseň – Život svoj ti odovzdám: https://youtu.be/zIpSROJ1suY

7. S členmi svojej domácnosti si navzájom vyskúšajte pád dôvery.

8. V Svätom písme vyhľadaj a prečítaj si citát o viere podľa týchto súradníc: Marek 11:24

9.  Ak chceš mať veľkú vieru, pozeraj sa na to, čo môžeš vidieť, aby si si bol/-a istý/-á tým, čo vidieť nemôžeš. Už si niekedy videl/-a listy poletujúce vo vetre? Nevidíš vietor, ale vieš, že existuje, vďaka tomu, že vidíš listy. Aj keď nevidíme Ježiša, vidíme dôkazy, že existuje. Teraz si to nacvič! Vezmi si list papiera a ceruzu. Choď von alebo sa iba pozri z okna a slobodne nakresli, čo vidíš. Keď kreslíš, mysli na to, že všetko to, čo vidíš,  stvoril Boh. Stromy, oblohu aj ľudí… Keď bude nabudúce pre teba ťažké mať vieru, pozri sa na to, čo môžeš vidieť, aby si uveril tomu, čo vidieť nemôžeš.

10. Dnes pros Ježiša o posilnenie tvojej viery:

Viera je Tvoj dar a bez viery sa Ti nemôžem páčiť. Bez viery Ťa nemôžem poznať a skusovať, že Ty si Cesta, Pravda, Život.
Ježišu, pomôž mi veriť v Teba.
Ježišu, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, pomôž mi počúvať Tvoje slová,
lebo z počúvania Tvojich slov sa rodí viera.

11. Dnes si trochu zasurfuješ po internete. Všetky tieto 3 linky patria k jednej piesni. Na jednom nájdeš jej veľmi silný príbeh, ale nebudem ti nič prezrádzať. Na druhom je originál piesne, ktorý si rozhodne vypočuj a na treťom jej preklad.

  1. https://youtu.be/2f_qXeGSfG4 (Príbeh piesne „It is well with my soul“)
  2. https://youtu.be/YNqo4Un2uZI (It is well – Kristine DiMarco)
  3. https://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/chvaly-k-bohu/it-is-well-122757

12. Už si niekedy musel čeliť strachu? Ako si myslíš, že by si sa cítil v takejto situácii, keď vieš, že Boh je s tebou? Súčasťou viery je dôvera, že Boh je s nami. Dnes večer pred spaním stráv pár minút s Bohom. Povedz mu, že si vďačný, že je vždy s tebou.


PRIATEĽSTVO (adventná svieca zapálená 13. decembra)

 13. Pomodli sa modlitbu za svojich priateľov:

Pane, stoj blízko pri tých, ktorí ma majú radi.
Ochraňuj mojich priateľov, keď sú na cestách.
Drž nad nimi svoju otcovskú ruku, keď im hrozí nebezpečenstvo.
Daruj im úspech v práci a radosť z každého dňa.

14. Pre svojho kamaráta alebo kamarátku vyrob náramok priateľstva a podaruj mu ho.

15. „Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“

16. Mysli na niekoho, kto je v tvojom živote veľmi dôležitý. Niekoho, kto ti pomohol vidieť veci inak. Môže to byť tvoj učiteľ, animátor, priateľ. Napíš jeho meno: ……………. Teraz napíš tri veci, v ktorých by sa tvoj život líšil, ak by si sa s touto osobou nikdy nestretol.

  1. …………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………..

17. Aj dnes venuj modlitbu svojim priateľom:

Nebeský Otecko,
zverujem ti svojich priateľov.
Ochraňuj ich od všetkého zlého a veď ich po ich ceste.
Pomôž nám rozlišovať, čo nás spája a čo nás rozdeľuje, čo nám pomáha, a čím sme jeden pre druhého.
Požehnaj naše priateľstvo.

18. Napíš svojmu kamarátovi alebo kamarátke list. Povedz mu v ňom, čo pre teba znamená, čo máš na ňom rád, prečo si ho ceníš. List mu aj odošli poštou. Nič mu neprezrádzaj, prekvap ho.

19 . Kto je tvojím najväčším priateľom? Poznanie ľudí môže zmeniť spôsob, ktorým vidíme veci. Ale poznanie Ježiša mení spôsob, ktorým vidíme všetko.


LÁSKA (adventná svieca zapálená 20. decembra)

 20. Keďže máš svojich rodičov veľmi rád/rada, pomodli sa za nich Modlitbu za rodičov.

21. „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

22 . Vypočuj si pieseň opäť od Simy Martausovej – Len ma ľúb https://youtu.be/koIbCQ_O4ZM

23. „Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

24. Spolu so svojimi rodičmi sa pri štedrovečernom stole pomodli krátku modlitbu za rodinu:

Daj Bože našej rodine lásku,
aby sme lásku vedeli priniesť aj iným ľuďom,
ukáž nám, akí môžeme byť šťastní,
tak ako bola šťastná tvoja rodina v betlehemskej maštaľke.