Adorácia za pokoj v Sýrii a vo svete

Pozývame vás na adoráciu za pokoj v Sýrii a vo svete. Konať sa bude  v sobotu po večernej sv. omši, od 21:00 a bude moderovaná až do požehnania so SVIATOSŤOU OLTÁRNOU o 22:00 hod.