Po roku majú Saleziáni don Bosca na Slovensku opäť novokňaza

Peter Boško sa narodil 6.4.1984 v Humennom. Má jednu sestru. Za svoju kresťanskú výchovu vďačí svojím rodičom. Saleziánov spoznal už ako osemročný v svojom rodnom meste. Ihneď ho oslovilo ich priateľstvo, veselosť, otvorenosť a rodinný duch. Takto postupne spoznával dona Bosca a jeho charizmu cez mnohých saleziánov vo svojom rodnom meste.

Po ukončení gymnázia v roku 2003 začal študovať na vysokej škole v Bratislave, na Univerzite Komenského na fakulte manažmentu, ktorú úspešne ukončil v roku 2008. Po roku práce v medzinárodnej počítačovej firme, nastúpil do saleziánskeho prednoviciátu na Mamateyovej ulici v Bratislave.

O rok nato, Po tejto prvej skúsenosti života v saleziánskej komunite, v roku 2010 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v Poprade-Veľkej, ktorý ukončil, avšak nezložil prvé rehoľné sľuby. Opäť sa vrátil do Bratislavy, kde rok pracoval ako projektový manažér. Otázka saleziánskeho povolania sa mu stále vracala a tak si po roku podal žiadosť o vstup do spoločnosti sv. Františka Saleského. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 20. apríla 2013 v Žiline, kde potom pokračoval v ponoviciáte vo filozofických štúdiách.

Po ukončení štúdia filozofie ostal v Žiline, kde si vykonal svoju saleziánsku pastoračnú prax medzi mladými, zapojením do výchovného projektu na škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, konkrétne ako vychovávateľ na internáte. Posledné štyri roky študoval teológiu na Saleziánskom teologickom inštitúte pápežského práva v Taliansku v Turíne, počas ktorých zložil v Bratislave 7. septembra 2019 večné sľuby a minulý rok 13. júna bol vysvätený v Turíne za diakona.

Po vysviacke sa vracia do školskej komunity sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Vysviacka P.Bosko
Primicie P.Bosko