8. cezročný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
28.5
18:00
ZBP pre Máriu, Rastislava a Matúša  17:00
Utorok
29.5
18:00 + Ondrej, Helena
Streda
30.5
18:00

+ Eva

16:30
Štvrtok
31.5
18:00 + Anna, Pavol
Piatok
1.6
7:00
18:00
+ Milan 17:00
Sobota
2.6
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
ZBP pre Maroša – 40 r.ž.
16:30
Nedeľa
3.6
Najsvätejšej Trojice
7:00
8:30

11:00
+ Pavlína
sviatosť birmovania
ZBP Ján s rod. 70r.ž.
7:00
  • V dňoch od 26.5. do 3.6.2012 je už tradične vyhlásený Týždeň modlitieb mladých za mladých. Pozývame všetkých mladých k modlitbám za svojich priateľov a za všetkých mladých na celom Slovensku. V našej farnosti sa do tejto aktivity zapájame aj cez modlitbu Novény k DS 10 min. pred sv. omšou.
  • Spovedanie . Lackovce pondelok 28.5. – 9.00 – 10.00, 16.00 -17.00 hod KM Po- Pi od 16.00 – 18.00 hod., v piatok od 7.30 – 8.30
  • Zmena omší v nedeľu –vzhľadom k tomu, že v našej farnosti o 8.30 budeme sláviť sviatosť birmovania meníme na túto nedeľu čas omší: 7.00, 8.30, 11.00
  • V nedeľu 3.6.2012 má naša farnosť prebrať úlohu celodennej poklony pred sviatosťou oltárnou. – Eucharistia bude vyložená v nedeľu po sv. omši o 11.00 hod
  • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní Veni creator spiritus, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.