5. Veľkonočný týždeň

Farský kostol KM

Klub
dôch.

Lackovce

Pondelok
7. 07.

18.00

ZBP pre Máriu
Utorok
08. 05.

18.00

+ Štefan, Anna

17.00

Streda
09. 05.

18.00

+ Pavol

16.30

Štvrtok
10. 05.

18.00

+ Nadežda
Piatok
11. 05.

18.00

+ Anna, Štefan, Michal, Mária

17.00

Sobota
12. 05.

8.00

18.00

+ Stanislav Karabín – pohrebná
+ Anna, Ján, Mária, Štefan

16.30


6. veľkonočná nedeľa
13. 05.

08.00
10:30

Za farnosť
ZBP pre Moniku s rod.

9:15

  • V pondelok 7. mája po sv. omši by sme sa radi stretli s tými, ktorí sú ochotní vypomáhať pri upratovaní nášho kostola. Chceme tak, ako je to aj v iných farnostiach vytvoriť minimálne 6 skupín po 7 žien, ktoré sa budu starať o poriadok v jednotlivom týždni. Prosíme vás teda o angažovanosť a horlivosť za Boží dom na našom sídlisku.
  • Na nástenku sme dali nové ohlášky.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.