5. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.2
Sv. Školastika, panna,
spomienka
18:00 + Marta – výročná
Utorok
11.2
Panna Mária Lurdská,
ľubovoľná spomienka
18:00 + z rod. Šalamonovej  17:00
Streda
12.2
18:00

ZBP rod. Otávková

 17:00
Štvrtok
13.2
18:00 Za obrátenie Róberta
Piatok
14.2
Sv. Cyril a Metod, patróni
Európy, votívna sv. omša
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
15.2
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Viliam
 17:00
6. nedeľa cez rok
16.2

8:00
10:30
ZBP Katarína s rod. a Stanislava s rod.
ZBP Vierka /65 r.ž./ a Marek /40 r.ž./
9:15

 

  • V pondelok od 16.00- do 17.00 budeme brať úmysly sv. omší na mesiace marec, apríl a máj.
  • V utorok 11. februára je 22. Svetový deň chorých, pri tejto príležitosti budeme pri sv. omšiach udeľovať pomazanie chorých. Pomazanie nemocných môže prijať každý človek, ktorý má pokročilý vek, čaká ho vážna operácia alebo má ťažkú chorobu, prípadne sa jeho zdravotný stav zhoršil. Potrebné je predtým prijať sv. zmierenia a pri sv. omši ísť na sv. prijímanie.
  • V rámci Národného týždňa manželstva do našej farnosti opäť po krátkom čase zavíta Imrich Degro, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý sa venuje exorcizmu otázkam mágie, veštenia a rôznych povier. Pozývame vás na sv. omšu v stredu 12.2.2014 o 18.00hod. , aby sme sa spolu posilni v našom zápase so zlom v nás a v našich blížnych.
  • Ak Boh dá a nič nepredvídané sa nestane, tak Národný týždeň manželstva by sme v našej farnosti mali ukončiť v nedeľu 16. februára spolu s riaditeľom TV Lux Jánom Bucom. Srdečne vás preto pozývame na sv. omše o 8.00 a 10.30 hod. do nášho farského kostola.
  • V nedeľu 16. februára budeme mať pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Ďakujeme animátorom, CVČ Dúha a O.Z. Podaj ruku za Farský karneval.
  • Od 10.-16.2.2014 máme Národný týždeň manželstva – prosíme, zahrňme svoje aj našich blízkych manželstvá do svojej modlitby.