4. Veľkonočný týždeň

Farský kostol KM

Klub
dôch.

Lackovce

Pondelok
30. 04.

18.00

ZBP pre Evu s rod.

 

 

Utorok
01. 05.

Sv. Jozefa, robotníka

18.00

ZBP pre Ivanu

 

17.00

Streda
02. 05.

Sv. Atanáza, učiteľa Cirkvi

18.00

Za obrátenie Michala

16.30

 

Štvrtok
03. 05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

7.00

18.00

 ZBP pre Miroslava s rod.+ Veronika, Štefan

 

 

Piatok
04. 05.

7.00

18.00

+ Terézia a Paulína 

 

17.00

Sobota
05. 05.

8.00

18.00

Ružencové bratstvo+ Mária

16.30


5. veľkonočná nedeľa
06. 05.

7.30

09.00

11.00

ZBP pre Viktóriu a jej rodičovZa prvoprijímajúce deti

Za prvoprijímajúce deti

 

10.00

 •  Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, kedy sa modlíme za nové kňazské povolania. Pri tejto príležitosti bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 • Vo štvrtok bude na fare po sv.omši stretnutie rodičov birmovancov.
 • Spovedanie na nasledujúci týždeň:
  PO: KM: 16.00-18.00hod
  UT: KM 16.00-18.00hod a LACKOVCE 9.00-10.00hod a 17.00-18-00hod
  ŠTV: KM 7.30-8.30hod a 16.00-18.00hod
  PIA: KM 7.30-8.30hod a 16.00-18.00hod
 • Prvoprijímajúce deti budeme spovedať v sobotu: KM od 9.30 a LACKOVCE od 11.30.
  (Rodičov a príbuzných prosíme, aby sa vyspovedali v týždni. Ďakujeme.)
 • V týchto dňoch (štvrtok a piatok) k nám prídu relikvie sv.Cyrila – bližší program nájdete v Trojke.