4.Veľkonočný týždeň

 [TABLE=3]

  • Stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na farskú púť do Ríma bude v piatok 3.5.2013 po sv. omši vo FaPC. Na toto stretnutie je potrebné priniesť dohodnutú zálohu za púť.
  • V utorok 23.apríla vás pozývama na dekanátne večeradlo Vo štvrtok 25.apríla vás pozývame na ďalší cyklus Lectio divina po sv. omši do nášho FaPC.
  • V sobotu 27.4. bude v kaplnke BM o 16.30 gr. kat. liturgia. V sobotu 27.4 – od 9.00 hod. pozývame mladých – predovšetkým birmovancov na zábavné dopoludnie pri práci
  • Ak Boh dá, na 11..mája plánujeme zorganizovať Deň rodiny. Bližšie informácie vám dáme neskôr
  • Dnes máme zbierku na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Z arcibiskupského úradu nám, prišli ohlášky pred diakonskou vysviackou – ohlášky sú tohto znenia: Bohoslovec Marek Vajs patriaci do tejto farnosti, chce byť  vysvätený na diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.