4.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.12
18:00 + Milan, Štefan, Vladimír, Anna 17:00
Utorok
20.12
Sv. Lucia
7:00 + Jozef, Mária, Jozef, Viktor
Streda
21.12
Sv. Ján z Kríža
18:00 ZBP pre Jozefa 15:00
Štvrtok
22.12
7:00 + Štefan, Irena
Piatok
23.12
7:00 + Jozef
Sobota
24.12
21:00
24:00
+ Juraj, Alžbeta, Ján
ZBP pre Jozefa s rod.
22:00
NARODENIE PÁNA
25.12
8:00
10:30
Za farnosť 09.15

 

  • Pokračuje adventná hra pre deti. Výmenný lístok nájdete vzadu pri vchode.
  • Spovedať chorých budeme v pondelok od 10tej hodiny.
  • Jasličková pobožnosť bude na sviatok Narodenia Pána o 14tej hodine. Koledníci Dobrej noviny budú chodiť koledovať po jasličkovej pobožnosti. Rodiny, ktoré máte záujem o koledníkov, zapíšte sa v sakristii kostola.
  • Kancelária FÚ bude v dňoch 22.12. – 6.1. zatvorená. Neodkladné záležitosti riešte s kňazom po sv.omši.
  • Vianočné oblátky a kniha Kráľovná z Tammiru IV.,V., v sakristii kostola.
  • Nové číslo Trojky.
  • Zbierka na FaPC z minulej nedele bola 2191,76 Eur.
  • Dnes začíname spovedať o 14.30 hod. Ďalšie spovedanie v týždni zverejníme na večernej sv. omši