34. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
25.11.
18:00  + Imrich
Utorok
26.11

18:00
+ Michal, Anna, Milan 17:00
Streda
27.11

18:00 + Milan 16:30
Štvrtok
28.11

18:00  + Eva
Piatok
29.11
18:00  ZBP Regina 17:00
Sobota
30.11
Sv. Ondrej, apoštol
patrón košickej arcidiecézy
8:00
18:00

ZBP Maroš s rod.

 16:30
1. Adventná nedeľa
1.12
Nový liturgický rok „A“
8:00
10:30

ZBP Štefan
ZBP Andrea s rod. /40 r.ž./

9:15

 

  • Požehnanie adventných vencov pri všetkých sv. omšiach – sobota podvečer a nedeľa.
  • O týždeň je vyhlásená KBS Zbierka na Charitu – Pán Boh zaplať.
  • Predprípravné stretnutie dobrovoľníkov Dobrej noviny utorok 26.11.2013 po sv. omši.
  • Dnes popoludní o 15.00 hod. pozývame na Faustýnum.
  • Ešte nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.
  • Dnes na slávnosť Krista Kráľa môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky.
  • Adventné besedy na nástenke
  • Vyšla nová Trojka