34.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.11
18:00 +ZBP pre Adriana
Utorok
270.11
18:00 ZBP pre Štefana 17:00
Streda
28.11
18:00 +Andrej, Anna, Anna 16:30
Štvrtok
29.11
18:00 +Barbora, Michal, Monika, Igor
Piatok
30.11
Sv. Ondreja, apoštola
18:00 + Andrej, Andrej 17:00
Sobota
1.12
Sv. Ondreja a spoločníkov
8:00
18:00
za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
ZBP pre Ľubomíra a Jaroslava s rod.
16:30
1.ADVENTNÁ NEDEĽA
2.12
8:00
10:30
Na úmysel
ZBP pre Annu a Vladimíra
9:15
  • V pondelok okrem farárskeho sľubu nám bola predstavená aj kniha pána farára Jozefa Kozáka s názvom Iný svet – zakúpiť si ju môžete v sakrestii nášho kostola.
  • V utorok 27.11 o 17.00 hod. pozývame deti na nácvik koledovania Dobrej noviny.
  • V tomto týždni za naša farnosť zapája do modlitby deviatnika pred sviatkom sv. Ondreja- apoštola – zároveň sme pozvaní na púť k sv. Ondrejovi do Vranova – 29.11. o 18.00 hod.- hlavným celebrantom bude o. biskup Stanislav Stolárik. V prípade záujmu objednáme autobus- nahlásiť sa môžete v sakrestii do 26.11.2012.
  • Farnosť Košických mučeníkov v Humennom pozýva manželov, ale aj celé rodiny spolu s deťmi na duchovné stretnutie rodín zo spoločenstva Hnutia Focoláre. Spoločný začiatok bude dnes o 15.00 hodine vo Farskom a pastoračnom Centre. (FaPC)
  • O týždeň máme prvú adventnú nedeľu- pri nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – okrem iného sa tam dočítate o symbolike adventných sviec
  • O týždeň máme jesennú zbierku na charitu PBZ za milodary.