33. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
18.11.

18:00  + Mária –  1 .výr
Utorok
19.11

14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
+ Alžbeta, Štefan
17:00
Streda
20.11

18:00 ZBP Július – 90 r.ž. 16:30
Štvrtok
21.11
Obetovanie Panny Márie,
spomienka
18:00  +Zdenka- 1.výr
Piatok
22.11
Sv. Cecília,
panna a mučenica
18:00  + Anna 17:00
Sobota
23.11

8:00
18:00

+Ján – pohrebná
+Ján – 1.výr

 16:30
34. Nedeľa cez rok
24.11
Nedeľa Krista Kráľa
8:00
10:30

ZBP Ján – 65 r.ž.
ZBP Ján – 50 r.ž.

9:15

 

  • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vyhlásil výberové konanie na pracovné miesto ekonóm školy. Viac informácií nájdete na nástenke .
  • Na budúcu sobotu 23.11. od 14.30 hod. pozývame deti aj ich rodičov na „Tvorivé dielne“ do nášho FaPC.
  • Birmovancom ponúkame druhý termín víkendovky od 22.-24.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete a bližšie informácie dostanete u pána kaplána Dalibora.
  • V nedeľu 24.11.2013 vás pozývame o 15.00 hod. na ďalšie stretnutie združenia Faustýnum. Pomodlíme sa Korunku  Božieho milosrdenstva a opäť sa dáme obohatiť slovom, ktoré nám povie     sr. Faustýna.
  • Na budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka „Zachráňme katedrálu“ .  Zbierka na FaPC – dnes – PBZ