33.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.11
Sv. Jozafáta
18:00 + Jozef, Ján, Jozef, Mauro
Utorok
20.11
18:00 + Rozália, Jozef 17:00
Streda
21.11
Obetovanie Panny Márie
18:00 +Vasiľ, Anna 16:30
Štvrtok
22.11
Sv. Cecílie
18:00 + Helena, Michal
Piatok
23.11
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
18:00 + Štefan, Helena 17:00
Sobota
24.11
Sv. Ondreja a spoločníkov
8:00
18:00
+ Jozef – pohrebná
ZBP Anna – 70 r.ž.
16:30
34. nedeľa cez rok
25.11
Krista Kráľa
8:00
10:30
ZBP pre Adrianu s rod.
ZBP pre Michala 18.r.ž.
9:15
  • Touto cestou chceme vyjadriť veľkú radosť a vďačnosť všetkým tým, ktorí prišli na našu prvú farskú celonočnú adoráciu. Ďakujeme vám, za vaše modlitby a horlivosť a za krásny príklad vašej nábožnosti.
  • O pár dní do našej farnosti prinesú vianočné oblátky. Kúpou oblátok podporíme farnosť Trhovište pri výstavbe ich FaPC.
  • Dnes popoludní o 15.00 hod. k nám opäť príde sr. Faustyna, aby sa s nami podelila o odkaz Božieho milosrdenstva – pozývame vás týmto k spoločnej modlitbe a katechéze.
  • V utorok od 14.00 hod vás pozývame na celodekanátne večeradlo.
  • V sobotu 24. novembra od 15.00 – 17.00 hod. pozývame detí aj ich rodičov na Tvorivé dielne do nášho FaPC.
  • Farnosť Košických mučeníkov v Humennom pozýva manželov, ale aj celé rodiny spolu s deťmi na duchovné stretnutie rodín zo spoločenstva Hnutia Fokoláre. Spoločný začiatok bude 25. novembra 2012 o 15.00 hodine vo Farskom a pastoračnom Centre. (FaPC)
  • Zajtra, tj. v pondelok 19. novembra bude večernú sv. omšu sláviť náš nový pán dekan František Mariňák, pri tejto príležitosti bude uvedený do úradu farára našej farnosti doterajší farský administrátor Jozef Kozák. Pozývame vás na túto sv. omšu a prosíme o modlitbu za kňazov našej farnosti.
  • Dnes máme zbierku na FaPC. Ďakujeme vám za vaše milodary.