32.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
12.11
Sv. Jozafáta
18:00 ZBP pre Gabriel a deti Jana a Gabriel
Utorok
13.11
18:00 + Mária, Ján Helena 17:00
Streda
14.11
18:00 +Milan, Juraj, Mária, Štefan, Anna 16:30
Štvrtok
15.11
18:00 + Ján, Ján, Michal
Piatok
16.11
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
18:00 ZBP pre Martina  17:00
Sobota
17.11
Sv. Leva Veľkého
8:00
18:00
na úmysel
+ Dušan
16:30
33. nedeľa cez rok
18.11
8:00
10:30
za farnosť
ZBP pre Vieru a Milana
9:15
  • V tomto týždni za naša farnosť zapája do aktivity pod názvom Týždeň Cirkvi pre mládež. O jednotlivých aktivitách sa dočítate v Trojke a na plagáte
  • V stredu večer sme na sv. omšu pozvali saleziána Antona Červeňa. Na túto sv. omšu pozývame nielen našich mladých, ale zvlášť mužov-Na budúcu nedeľu k nám opäť príde sr. Faustyna, aby sa s nami podelila o odkaz Božieho milosrdenstva
  • Pozývame vás k zapojeniu sa do celonočnej adorácií . Ak máte chuť a čas byť v tichu a modlitbe, môžete prísť a zapísať sa v sakrestii na adorovanie v jednotlivej hodine. Adorácia začína v piatok po večernej sv. omši a potrvá do soboty rána. Prosíme zvlášť rôzne spoločenstvá, aby nám pomohli pri bdení.
  • Vyšlo nové číslo Trojky.
  • O týždeň máme zbierku na FaPC. Ďakujeme vám za váš milodar.