3.Veľkonočný týždeň

[TABLE=3]

  • Začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosíme o modlitbu za nášho diakona Jána a kandidáta diakonátu – nášho bohoslovca Mareka.
  • V sobotu 20.4. od 14.30 hod. pozývame deti na tvorivé dielne do FaPC.
  • Pripomíname vám možnosť zúčastniť sa farskej púte do Ríma.
  • Dnes máme zbierku na FaPC – bližšie informácie o našej ekonomike sa dočítate v najnovšej Trojke.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary.