3. pôstny týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.3
18:00 + Mária    
Utorok
25.3
Zvestovanie Pána, slávnosť
7:00
18:00
Na úmysel
+ Štefan
  17:00
Streda
26.3
18:00

ZBP Katarína, Ján

17:00  
Štvrtok
27.3
18:00 + Anna, Michal    
Piatok
28.3
kántry
18:00 ZBP Marián, Vladimír, Ján   17:00
Sobota
29.3
8:00
18:00
+ Miroslav – pohrebná
ZBP Jozef
17:00  
4.pôstna nedela
30.3
8:00
10:30
ZBP Mária s rod. /75 r.ž./
ZBP Zdenka /19 r.ž./
  9:15

Oznamy:

  • Budúcu nedeľu posúvame hodiny o 02.00 hod. dopredu na 03.00 hod. 
  • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
  • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom, dnes o 15.00hod. na tému: Posledná večera II, Getsemany.
  • Faustínum – pozývame vás v piatok 28.3.2014 po sv. omši na ďalšie stretnutie Združenia Faustínum
  • Stretnutie kantorov v pondelok po sv. omši
  • V sobotu ponúkame jednodňový kurz predmanželskej náuky- začíname o 9.00 hod.
  • Koncom týždňa by sme mali začať s rekonštrukciou lavíc, prosíme vás o trpezlivosť. Všetky lavice by mali byť hotové do 9. mája 2014.
  • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk