3.adventný týždeň

  Farský kostol Klub  dôch. Lackovce
Pondelok
12.11
18:00 + Ondrej, Monika
Utorok
136.11.
Sv. Lucia
18:00 + Ján, Anna, Milan  
Streda
14.11
Sv. Ján z Kríža
18:00 + Eva, Lucia, Matej 16:30  18:00
Štvrtok
15.12
18:00 + Václav    
Piatok
16.12
18:00    
Sobota
17.12
8:00
18:00
+ Juraj, Alžbeta, Ján
ZBP pre Jozefa s rod.
17:00
4. Adventná Nedeľa
18.12
8:00
10:30
18:00
ZBP pre Teréziu s rod.
Za farnosť
09.15

 

 • Pokračuje adventná hra pre deti. Výmenný lístok nájdete vzadu pri vchode.
 • Oznam pre deti – tvorivé dielne budú v PC 17.12. so začiatkom o 14.30 hod.
 • Prosba o upratovanie kostola. Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli 17.12.2011 do kostola, kde bude
  generálne upratovanie pred vianočnými sviatkami.
 • Vonku si môžete zakúpiť sviece, ktoré pre vás pripravilo OZ Podaj ruku. Zakúpením sviec podporíte
  OZ, ktoré financuje mnohé z akcií, ktorí vo farnosti pripravujeme pre deti. Sviečku si môžete zapáliť
  pri štedrovečernom stole, čím sa zjednotia v modlitbe rodiny našej farnosti.
 • Ak máte doma chorých, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do kostola k sviatosti zmierenia
  pred Vianocami, nahláste ich meno, adresu, č. poschodia, t. číslo a menovku na zvončeku
  v sakristii kostola.
 • Spovedanie pred Vianocami:
  Lackovce: streda 16.30 – 17.30 hod.
  Humenné KM: nedeľa 14.30 – 17.30 hod.
 • Dnes je zbierka na FaPC.