28.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
15.10
Sv. Terézie od Ježiša
18:00 Za pokoj v duši pre Petra
Utorok
16.10

18:00 + Dušan, Michal, Mária, Jozef 17:00
Streda
17.10
Sv. Ignáca Antiochijského
18:00 + Margita 16:30
Štvrtok
18.10
Sv. Lukáša
18:00 + Ladislav
Piatok
19.10
18:00 + Dušan – 1.výr. 17:00
Sobota
20.10
8:00
18:00
+ Terézia, Mikuláš
+ Vladimír
16:30
29. nedeľa cez rok
21.10
Misijná nedeľa 
8:00
10:30
ZBP pre Jána s rod.
Za farnosť
9:15
  • Kalendár úmyslov na sv. omše máme v Humennom do 31.12.2012 zaplnený! Úmysly sv. omší na rok 2013 budeme vyberať koncom roka. Dátum zverejníme v oznamoch.
  • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame k modlitbe Korunky Bož. Milosrdenstva a na katechézu sr. Faustyna z Nižného Hrušova o Bož. Milosrdenstve.
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov a mládež.
  • V piatok bude detská sv. omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude o 17.00hod. v FaPC.
  • Mnohí ste prispeli svojimi 2 % pre naše združenie Podaj ruku. Cez prázdniny sme aj vďaka vaším darom financovali náš tábor v Pavlovciach a v sobotu 20.10. spolu s Podaj ruku organizujeme ďalšiu akciu – Fara na ľade. Pozývame deti s doprovodom rodičov od 11.00 -12.00 hod. a mladých od 12.00 -13.00 hod. na klzisko. Vstupenky sú pre našich farníkov zdarma. Detí a mladí si ich môžu vybrať po detskej resp. mládežníckej sv. omši.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie.
  • Vyšlo nové číslo Trojky, kde sa okrem iného venujeme: Roku viery, ekonomike farnosti a nájdete tam aj rozšírené farské oznamy.
  • Dnes máme zbierka na naše FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.