2. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
28.4
18:00 + Helena, Ján
Utorok
29.4
Sv. Katarína Sienská,
panna a učiteľka cirkvi,
patrónka Európy, sviatok
12:00
18:00
Na úmysel
+ Alojz, Mária, František, Štefan
 17:00
Streda
30.4
18:00 +Alžbeta, Jozef 17:00
Štvrtok
1.5
Sv. Jozef, robotník
Prvý štvrtok mesiaca
18:00 ZBP Anna /70 r.ž./
Piatok
2.5
Prvý piatok mesiaca
7:00
18:00
+ z rod. Džuganovej  17:00 17:00
Sobota
3.5
Sv. Filip a Jakub,
apoštoli sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
Prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 17:00
3. Veľkonočná nedeľa
4.5
8:00
10:30
Pro populo
ZBP Imrich, Mária
9:15

Spoveď:

[TABLE=4]

Oznamy:

  • Tak, ako sme vám to avizovali už v rámci oznamov pri sv. omši, radi by sme uskutočnili výmenu ventilátorov na našom chóre. Chceli by sme znížiť ich hlučnosť, zväčšiť výkonnosť a zabrániť úniku tepla cez otvory. Cenové ponuky na nové prístroje a zrealizovanie výmeny prijímame na adrese: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné do 10.5.2014. Výmenu by sme radi zrealizovali do 30.6.2014. Firmy, ktoré by mali záujem dať svoju cenovú ponuku môžu kontaktovať pána farára.
  • Tí, ktorí ste sa prihlásili na našu farskú púť : Izrael – Svätá Zem 2015 pripomíname, že prvú zálohu: 100 € je potrebné uhradiť do 31.5.2014. Zálohu vás prosíme odovzdať našej ekonómke pani Marike Kulovej.
  • posledné stretnutie rodičov prvoprijimajucich detí s pánom farárom bude v utorok 29.4.2014 po sv. omši o 18.45 hod. Téma: Organizačné pokyny k slávnosti detí.
  • Všetky deti, ktoré sa zapojili do zbierania nálepiek korytnačky Viery prosíme, aby svoje preukazy s nálepkami odovzdali pri sv. omši 2.5. Odovzdanie odmeny za nálepky bude 9.5. po sv. omši
  • Ohlášky našich snúbencov nájdete na farskej výveske.
  • Tí, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania môžu sa začať zapisovať na rozhovor s pánom farárom, kde sa okrem iného zhodnotí ich doterajšia príprava. Hárok na prvý týždeň nájdete v sakristii.
  • Na základe výzvy KBS vás pozývame zapojiť sa do petície, ktorú pripravila Aliancia za rodinu. Bližšie informácie nájdete v najnovšej Trojke.
  • OZ Podaj ruku môžeme podporiť poukázaním 2% z našich daní. Tlačivá nájdete pri východe z kostola.Vyšla nová Trojka