27.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
8.10
18:00 +Ján, Anna
Utorok
9.10

18:00 ++ Milan, Helena, Vasiľ 17:00
Streda
10.10
18:00 +Štefan, Jozef, Helena 16:30
Štvrtok
11.10

18:00 +Jozef, Ema, Ladislav
Piatok
12.10
18:00 +Irena, Michal 17:00
Sobota
13.10
8:00
18:00
+Gabriela – pohrebná
+ Dušan
16:30
28. nedeľa cez rok
14.10
8:00
10:30
ZBP pre Katarínu
Za farnosť
9:15
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov s hosťom o. Jurajom Pigulom na tému: Ako byť na sv. omši a nezblázniť sa!
  • V piatok bude detská sv.omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude o 17.00hod. v FaPC.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC.