24.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.9
18:00 + Anna
Utorok
18.9
14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
+ Helena
17:00
Streda
19.9
18:00 Poďakovanie za 25 r.manž.
Peter a Mária
16:30
Štvrtok
20.9
18:00 + Dušan, Jolana, Andrej
Piatok
21.9
Sv.Matúša, apoštola
18:00 + Michal, Margita, Anna, Anna 17:00
Sobota
22.9
8:00
18:00
+ Mária – pohrebná
+ Pavol, Anna, Štefan, Jozef
9:15
25. nedeľa cez rok
23.9
8:00
10:30
ZBP pre Petra
Za farnosť
9:15
  • V utorok po sv. omši bude v PC stretnutie animátorov detí a birmovancov.
  • V stredu bude mládežnícka omša, na ktorú pozývame všetkých birmovancov. Hodinu pred omšou, o 17.00 hod., bude v PC stretnutie tých, ktorí by chceli hrať alebo spievať na mládežníckej omši.
  • Vo štvrtok vás pozývame do kostola Všetkých svätých, kde bude do úradu dekana uvedení nový dekan arcibiskupom Bernardom Boberom.
  • V piatok je detská sv. omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude pred omšou o 17.00 hod.
  • V sobotu pozývame mladých na ADONAI FEST do Košíc. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do stredy. Podľa počtu nahlásených sa v stredu po mládežníckej omši vyhlási kedy sa pôjde a koľko to bude stáť.
  • Streda, piatok, sobota sú kántrové dni. Poďakovanie za úrodu.
  • Na budúci týždeň je zbierka na rádio Lumen.