24. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.9
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa,
mučeníkov, spomienka
18:00  + Viktor (kňaz)
Utorok
17.9
14:00
18:00
 Dekanátne večeradlo
+ Peter
17:00
Streda
18.9
Kántry  Poďakovanie za úrodu
18:00  + Pavlína 16:30
Štvrtok
19.9
18:00   ZBP Agáta s rod.
(55 rokov života)
Piatok
20.9
Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga
a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
18:00 
 ZBP Adriana s rod. 17:00
Kántry
poďakovanie za úrodu
Sobota
21.9
Sv. Matúša, apoštol
a evanjelista, sviatok
8:00
18:00
 + Matúš
ZBP Bohuznáma rodina             
 16:30
25. Nedeľa cez rok
22.9

8:00
10:30

ZBP Ján, Mária, Rastislav, Matúš
ZBP Helena s rod.

9:15
  • Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary na FaPC.
  • V tomto týždni sú jesenné kántrové dni a to v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Ďakovná sv. omša za úrodu bude vo farskom chráme v stredu a v Lackovciach v piatok. Môžete priniesť na sv. omšu aj plodiny, ktoré ste vypestovali.
  • Prosíme všetkých, ktorí plánujú budúci rok uzatvoriť sviatosť manželstva v našej farnosti, aby využili úradné hodiny na nahlásenie termínu sobáša pre nasledujúci rok. Prednosť na dátum a čas sobáša má vždy ten, kto sa skôr nahlási. Hlásia sa nám už totiž snúbenci na jún 2014.
  • Autobus do Košíc na Národný pochod za život odchádza z parkoviska pri kvetinárstve za žst HE-mesto o 7:45. Poplatok za dopravu: 7 eur. Ďalšie informácie dostanú účastníci v autobuse. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie. Viac info na stránke pochodzazivot.sk.
  • V nedeľu 29.9. o 15.00 hod. vás pozývame do nášho farského kostola sv. Košických mučeníkov na Faustynum – prvé stretnutie ctiteľov Božieho Milosrdenstva 
  • Oznam Lackovce: v sakristii máte možnosť zapísať k službe lektorov – čítaniu na sv. omši na najbližšie obdobie
  • Na budúcu nedeľu je Zbierka na rádio Lumen.