23. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
9.9
18:00  + Anna, Andrej, Ján
Utorok
10.9
18:00
 + Štefan /1. výročie/ 17:00
Streda
11.9
18:00  + Anna, Jozef 16:30
Štvrtok
12.9
Najsvätejšieho mena Panny Márie,
ľubovoľná spomienka
18:00   + Jozef, Naďa, Michal, Mária
Piatok
13.9
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
18:00 
 ZBP Mária, Mária 17:00
Sobota
14.9
Povýšenie sv. kríža, sviatok
8:00
18:00
 + Mária
+ Michal Július /rehoľník/
 16:30
24. Nedeľa cez rok
15.9
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA,
patrónka Slovenska,
slávnosť
8:00
10:30
ZBP Helena s rod. /70 r.ž./
ZBP Monika /ďakuje za 40 r.ž./
9:15
  • Chceme vyjadriť našu vďačnosť všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu odpustovej slávnosti. Nech Vám Pán odmení vašu námahu svojim požehnaním a večným životom. Pán Boh zaplať!
  • Zmena úradných hodín farskej kancelárie. Všetky potrebné náležitosti vybavíte v pondelok, stredu a piatok vždy od 16.30 do 17.30, alebo podľa vzájomnej dohody. V prvopiatkovom týždni, počas štátnych a cirkevných sviatkov je farská kancelária zatvorená.
  • Tlmočíme vám pozvanie na odpustovú slávnosť na Kalvárii v Humennom – bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
  • Prosíme všetkých, ktorí plánujú budúci rok uzatvoriť sviatosť manželstva v našej farnosti, aby využili úradné hodiny na nahlásenie termínu sobáša pre nasledujúci rok. Prednosť na dátum a čas sobáša má vždy ten, kto sa skôr nahlási. Hlásia sa nám už totiž snúbenci na jún 2014.
  • Každý záujemca o účasť na Národnom pochode za život, nech sa záväzne prihlási v sakristii kostola najneskôr do 15.9. v prípade dostatočného záujmu objednáme autobus. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie. Viac info na stránke pochodzazivot.sk.
  • Tí, ktorí by sa ešte chceli v našej farnosti zapojiť do prípravy na prijatie sviatosti birmovania- nech prídu v stredu na sv. omšu a tí rodičia, ktorí by chceli prihlásiť ešte svoje dieťa k 1. Sv. prijímania nech prídu v piatok o 17.00 na faru.
  • Po prázdninách sa vraciame k zbierkam na Faru a pastoračné centrum. Najbližšia zbierka bude nasledujúci víkend – v sobotu aj v nedeľu. Bližšie informácie nájdete o týždeň v Trojke.