22.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.9

Sv. Gregor Veľký
18:00 + Ján, Mária
Utorok
4.9
Sv. Augustína
18:00 + Jozef, Ján, Anna, Stanislav 17:00
Streda
5.9
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
18:00

+ Eduard

16:30
Štvrtok
6.9
18:00 +Jozef
Piatok
7.9
Prvý piatok
Sv. Košických mučeníkov
7:00
18:00
Na úmysel
ZBP Adriana s rod.
17:00
Sobota
8.9
8:00
18:30
+ Peter – pohrebná
+ Milan, Mária, Juraj, Jozef
16:30
23. nedeľa cez rok
9.9
8:00
10:30
ZBP pre Luciu s rod.
Odpustová slávnosť
8:00
  • Stretnutie lektorov – pondelok 3.9.2012 po sv. omši
  • Stretnutie animátorov detí a birmovancov – utorok 16.00 hod
  • Prihlášky na birmovku – študenti stredných škôl – prvé stretnutie 12.9.2012

 

22. týždeň cez rok Sv. spoveď Pondelok 10:00 – 12:00 17.00 – 18.00
Utorok 17.00 – 18.00
Streda 16.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00
Piatok 7.30 – 8.30 17.30 – 18.00
Lackovce
Utorok 9.00-10.00 16.00 – 17.00