2.vianočný týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
2.1
Sv. Bazila a Gregora
18:00 ZBP pre Petra a Annu    
Utorok
3.1
18:00 + Štefan, Helena, Jozef   17:00
Streda
4.1
18:00 + Ján, Anna, Mária 16:30   
Štvrtok
5.1
18:00 + Štefan, Mária, Štefan    
Piatok
6.1
Zjavenie Pána, slávnosť
8:00
10:30
+ Ivan
Za farnosť
  9:15 
Sobota
7.1
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
ZBP pre Milenu s rod. – 50 r.ž.
16:30  
Krst Krista Pána
8.1
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP pre Emíliu s rod.
  09:15
  • Požehnávať domy a byty začneme v našej farnosti v piatok o 14.00 hod. (ktorí ste sa napísali na 6.1.) a v sobotu o 13.30 hod. (napísaní na 7.1.).
  • Kliknite si na  www.humenne3.rimkat.sk na našu farskú internetovú stránku. Vieme, že ešte na našej stránke sa dá všeličo zmeniť, ale prešli sme výraznou zmenou, ktorú verím oceníte. 
  • Zápis do prvého ročníka CSŠ sv. Cyrila a Metoda bude dňa 8.1. a 15.1.2012.
  • Nové číslo Trojky – nájdete v ňom okrem iného ekonomické okienko a tému, ako správne napomínať.