2% daní pre OZ Podaj ruku

Tak ako každý rok, aj teraz môžte venovať 2% zo svojích daní pre naše občianské združenie.
Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať

 tlaciva_ozpr_dane_2011