2.cezročný týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.1
18:00 + Ignác, Anna, Ján    
Utorok
17.1
Sv.Antona, opáta
18:00 + Jozefína, František, Mária, Jozef, Václav   17:00
Streda
18.1
18:00  + Mária, Ján 16:30  
Štvrtok
19.1
18:00 + Stanislav, Irena, Eva, Anton    
Piatok
20.1
18:00 ZBP pre rod. Makarovu   17:00
Sobota
21.1
Sv. Agnesy, panny a mučenice
8:00
18:00
+ Anna 16:30  
3. nedeľa cez rok
22.1
8:00

10:30

ZBP pre Andreja s rod. – 75 r.ž
Za farnosť
  09:15
  • Prosíme, aby tí, ktorí sa plánujú sobášiť tento polrok v našej farnosti, navštívili farskú kanceláriu v čase úradných hodín, keďže 19.januára o 19.00 hod. na FaPC začína cyklus sobášnych náuk. Rozpis nájdete na výveske.
  • 17.1. – Dekanátne večeradlo od 14.00 hod.
  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov začína 18.1.2012.
  • sobotu budú v FaPC tvorivé dielne od 14.00 hod.
  • Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na FaPC. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. Prispieť môžete aj na naše číslo účtu: Slovenská sporiteľňa: 0462465726/ 0900