19.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
13
.8 
19:00
+ Jolana, Ladislav, Magdaléna, Imrich
Utorok
14.8
7:00 + Michal, Mária
Streda
15.8
Nanebovzatie Panny Márie
prikázaný sviatok
7:00
19:00

+Zuzana

 18:00
Štvrtok
16
.8 
7:00 ZBP pre Júliusa
Piatok
17
.8
19:00 ZBP rod. Grigerovej
Sobota
18.8
8:00
19:00
+ Marta – pohrebná
ZBP pre Helenu – 60 r.ž.
16:30
20. nedeľa cez rok
19.8

8:00
10:30
ZBP pre Viliama a Adrianu 9:15