18. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.8
Výročie posvätenia hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
18:00

 + Matúš

Utorok
6.8
Premenenie Pána
7:00
ZBP pre Mareka s rod. 8:00
Streda
7.8
18:00 + Silvia, Anna, Ján 16:30
Štvrtok
8.8
Sv. Dominik, kňaz
7:00  + Anna, František, Anton
Piatok
9.8
Sv. Benedikta z Kríža
18:00  Za zosnulých z rodiny
Gnipovej a Kočišovej
19:00
Sobota
10.8
Sv. Vavrinec
8:00
18:00
Na úmysel
+ Juraj, Mária
 16:30
19. Nedeľa cez rok
11.8
8:00
10:30
ZBP pre Jozefínu ( 40 r.ž.)
ZBP pre Moniku s rod.  (40 r.ž.)
9:15
 
  • V utorok 6.8. si pripomíname výročie konsekrácie ( 6.8.1995) nášho farského kostola sv. Košických mučeníkov v Humennom.
  • Vo štvrtok 8. 8. organizuje naša farnosť výlet/ túru  na Zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách. Pozývame mladých i dospelých. Cena 4 €. Nahlásiť sa môžete v sakristii do 6.8.
  • Od pondelka 5.8 je pán farár na dovolenke. V čase jeho neprítomnosti a nevyhnutnom prípade kontaktujte pána kaplána Dalibora, kontakt: 0907 095 740