17.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.7
Bl. Zdenky, panny a mučeníce
19:00
+ Mária  18:00

7:00 + Mária, Vladimír
Streda
1.8
Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
19:00

+ Pavol, Mária

16:30
Štvrtok
2.8
„Porciunkuly“ 

7:00 + Michal, Mária, Helena, Michal
Piatok
3.8
Prvý piatok
19:00
Na úmysel
ZBP Gabriela s rod. ( 50 r.ž.)
18:00
Sobota
4.8
8:0019:00 Za živých a + členov ruž. bratstva+ Matúš, Pavol, Bohumír 16:30
18. nedeľa cez rok
5.8

8:00

10:30
Na úmyselZBP Ondrej a Adriana s rod. 9:15

 

Prvopiatková spoveď Sv. spoveď Pondelok  10:00 – 11:00 18.00 – 19.00
Utorok  7:30 – 8:30
Streda  18.00 – 19.00
Štvrtok  7.30 – 8.30
Piatok 7.30 – 8.30 17.00 – 19.00
Lackovce Pondelok 9.00-10.00  17.00 – 18.00
Piatok  17.00 – 18.00
  • Na nástenke sú nové ohlášky a ponuka prímestského tábora
  • Porciunkulove odpustky: Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
  • Tento týždeň organizujeme spoločný výlet mladých do Aquacity v Poprade. Plagát je na nástenke. Viac informácii dostanete u pána diakona resp. animátorky Zuzany.
  • Na prvý piatok vás pozývame k osobnej adorácii.