17. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
29.7
Sv. Marta
18:00

 + Mária, Ján, Fedor, Eva

Utorok
30.7
Sv. Brigidy, rehoľníčky
patrónky Európy
7:00
ZBP pre Boženu s rod.
Streda
31.7

Sv. Ignác z Loyoly
18:00 + Marta 16:30
Štvrtok
1.8
Sv. Jakuba, apoštola
7:00  + Katarína, Pavol, Alžbeta
Piatok
2.8
Prvý piatok
7:00
18:00 
Na úmysel
Za zmierenie v rodine
19:00
Sobota
3.8

8:00
18:00
Za ruž. bratstvo
Na úmysel
 16:30
18. Nedeľa cez rok
4.8
8:00
10:30
ZBP pre Zlaticu ( 50 r.ž.)
ZBP pre Mariana  (50r.ž.)
9:15
Spovedanie:
 [TABLE=4]
  • Stretnutie lektorov a kantorov v Humennom bude v kostole pondelok po sv. omši 29.7. – témou bude rozpis lektorov a príprava odpustovej slávnosti sv. Košických mučeníkov.
  • Stretnutie tých, ktorí by chceli čítať čítania v Lackovciach bude v piatok 2.8. po sv. omši.
  • V pondelok 29.7. bude na fare oficiálne stretnutie kurátorov z Humenného a Lackoviec s pánom farárom. Ak máte nejaké návrhy alebo postrehy, ktoré by bolo dobré zaviesť alebo zmeniť v našej farnosti, prosíme vás, aby ste ich tlmočili cez našich kurátorov.
  • V utorok 30.7. organizujeme výlet pre mladých od 15 – do 19 rokov do Aquacity v Poprade – záujemcovia sa môžu prihlásiť dnes po sv. omši v sakristii. Cena je 11 € v cene je doprava vlakom a vstup do Aquacity. Vstup do bazénov je na vlastné riziko.
  • Vo štvrtok naši animátori pripravujú „Potáborovú nocovačku na fare“ pre deti našej farnosti. Nocovačka začína vo štvrtok o 16.00 hod a končí v piatok o 12.00 hod. Cena 2 €, prihlásiť svoje deti môžete v sakristii kostola.
  • Na webovej stránke našej farnosti môžete nájsť fotografie z nášho tábora- ešte raz aj touto cestou chceme poďakovať našim animátorom a zvlášť ľuďom z O.Z Podaj ruku za organizáciu nášho tábora.
  • V piatok po rannej sv. omši bude vyložená Eucharistia k poklone – povzbudzujeme vás k súkromnej adorácii – v Lackovciach začne adorácia od 15.00 hod.
  • Porciunkulove odpustky: 2. Augusta možno získať vo farských, františkánskych a katedrálnych kostoloch úplné odpustky – „Porciunkuly“
  • Chorých pôjde pán kaplán spovedať v piatok 2.8.2013 od 8.00 hod.