16.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
23.7
Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
19:00
+ Milan, 1. výr.
Utorok
24.7

7:00 ZBP pre kaplána Vladimíra
Streda
25.7
Sv. Jakuba, apoštola 
19:00

+ Štefan, Alžbeta

16:30
Štvrtok
26.7
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
7:00 + Mikuláš, 1.výr.
Piatok
27.7
Sv. Gorazda a spoločníkov
19:00
+ Rudolf, Anna, Michal, Jozef 18:00
Sobota
28.7
8:00
19:00
Na úmysel
+ Silvia, Anna
16:30
17. nedeľa cez rok
29.7

8:00

10:30
ZBP Ninku s rod.Za farnosť 9:15
  • Na nástenke sú nové ohlášky
  • Po vydarenej palacinkovej party, za ktorú veľmi pekne ďakujem – vo štvrtok 26. júla pozývame mladých na opekačku – stretneme sa o 15.00 hod pri FaPC. Plánuje sa taktiež na ďalší týždeň spoločný výlet mladých do Aquacity v Poprade. Viac informácii dostanete na opekačke