13. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok 1.7
18:00

 ZBP pre Ladislava s rod.

Utorok 2.7
Návšteva Panny Márie
18:00 ZBP pre Janku, Zuzku a Jakuba 17.00  17:00
Streda 3.7
Sv. Tomáš, apoštol
18:00 +  Matúš 16:30
Štvrtok 4.7 7:00  + Ján
Piatok 5.7
Sv. Cyril a Metod
8:00
10:30 
ZBP pre  Štefana a Jozefa s rod.
ZBP pre Máriu ( 60r.ž.)
8:00
Sobota 6.7 8:00
18:00
za ružencové bratstvo
ZBP pre Tomáša s rod.
 16:30
14. Nedeľa cez rok 7.7
8:00
10:30

za farnosť
ZBP pre Annu a Petra

9:15
 [TABLE=4]
  • Dnes od 18.00 hod. pozývame mladých na Palacinkovú párty do FaPC.
  • V pondelok 1. júla pri večernej sv. omši o 18.00 hod. privítame v našom farskom kostole nového kaplána Dalibora Ondreja.
  • V letných mesiacoch od 4.júla budú sv. omše vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod.
  • od 18.00 hod. pozývame mladých na Palacinkovú párty do FaPC.