12. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.6
Narodenie Jána Krstiteľa 
18:00

 ZBP pre Jána ( 90 r.ž.)

 17:00
Utorok
25.6
18:00 +  Dušan
Streda
26.6
18:00 +  Juraj, Alžbeta, Jozef, Mária 16:30
Štvrtok
27.6

18:00  + Štefan
Piatok
28.6

18:00 + Jozef, Helena, Štefan  17:00
Sobota
29.6
Sv. Petra a Pavla
Prikázaný sviatok

8:00
10:30

ZBP pre  Peter Ginda ( 60 r.ž.)
Na úmysel Janka Kocurka

9:15
13. Nedeľa cez rok
30.6
8:00
10:30

ZBP pre Máriu
ZBP pre Petra s rod.

9:15

 

  • Dnes máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary. V sobotu pri sv. omšiach na prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov je zbierka vyhlásená KBS– Cent sv. Petra 
  • Oznam Humenné: Tak ako to bolo avizované otcom arcibiskupom Boberom pri birmovke, k 30.6.2013 dochádza k zmene v našej farnosti. Pán kaplán Vladimír Štefanič odchádza k 1.7.2013 do farnosti Veľký Šariš. Oficiálne rozlúčkové sv. omše v našom kostole bude mať v nedeľu 30.6. – o 8.00 a 10.30 hod.. 
  • Oznam Lackovce: K 30.6 končia so službou kurátorov v kostole v Lackovciach pán Dudiak, pán Pandoš a pán Šarišský. Vyslovujeme im úprimné Pán Boh zaplať za ich doterajšiu prácu pre náš filiálny kostol. V najbližších dňoch budú oslovení a pozvaní do služby pre tento kostol iní ľudia. Prosíme o modlitbu za tých, ktorí končia s touto službou, ale aj za tých, ktorí budú ochotní zobrať na seba túto Bohumilú službu. 
  • Vyšlo nové číslo Trojky – o.i sa v nej venujeme liturgickým úkonom a postojom- vhodné nielen na prečítanie, ale aj na realizovanie. 
  • V nedeľu 30.6. od 18.00 hod. pozývame mladých na Palacinkovú párty do FaPC.