12.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
25.6

18:00
+ Michal, Anna, Jozef, Mária
Utorok
26.6
18:00 + Anna, Ján, Milan  18:00
Streda
27.6
Sv. Ladislava
18:00

ZBP pre Jána a Annu

16:30
Štvrtok
28.6
18:00 + Vladimír – 1.výr.
Piatok
29.6
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
7:00
16:00
18:00
Za farnosť
Za obrátenie Petra
ZBP pre Antona a Agnesu
18:00
Sobota
30.6
8:00
18:00
+ Dezider – pohrebná
+ Július, Helena, Andrej, Mária
16:30
13. nedeľa cez rok
1.7

8:00
10:30
ZBP pre Ľubomíra s rod.
Za farnosť
9:15
  • Na nástenke je rozpis upratovania v našom kostole, ak by mal ešte niekto záujem pridať sa a takýmto spôsobom poslúžiť Bohu v jeho dome, môže kedykoľvek sa zapojiť do vybranej skupiny.
  • Stále hľadáme ochotnú ženu pre službu kostolníčky. Prosíme Vás o pomoc, pri oslovení ľudí pre túto službu.
  • V piatok máme prikázaný sviatok – sv. Petra a Pavla apoštolov, v tento deň sa koná zbierka „halier sv. Petra“. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Dňa 29.júna 2012 (piatok) bude kancelária z dôvodu cirkevného sviatku sv. Petra a Pavla zatvorená.
  • V komunite našich sestier svätého kríža dochádza k 1.7.2012 k personálnym výmenám – Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za ich doterajšiu činnosť v našej farnosti a prajeme im požehnaný čas aj na ich nových pôsobiskách.
  • Prosíme birmovancov, aby si v sakrestii vyzdvihli fotografie – 7, 50 eur a DVD 8 eur zo svojej birmovky
  • V nedeľu 1. júla 2012 na sv. omšu o 10.30 hod. príde k nám gospelový zbor Elias.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – okrem iného sú tam informácie o zmenách v našej farnosti v prázdninovom období ako aj poznámky k etikete v kostole.