11. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.6
7:00

 + ZBP pre Valériu

Utorok
18.6
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Ján, Mária, Ján
17:00
Streda
19.6
18:00 + Michal – výročná 16:30
Štvrtok
20.6

18:00  + Jozef, Ján, Ján
Piatok
21.6
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
18:00 ZBP pre Martin, Erika, Adrian  17:00
Sobota
22.6
8:00
18:00

+ Mária – pohrebná
+ Michal, Helena, Ján

16:30
11. Nedeľa cez rok
23.6
8:00
10:30
ZBP pre Jána a Annu ( 50 r.manž.)
Za farnosť
9:15

 

  • Od 17.-21.6.2013 je pán farár na duchovných cvičeniach aj preto v dňoch kedy sú dve sv.omše kancelária FÚ bude zatvorená. V nevyhnutnom prípade kontaktuje pána kaplána po sv. omši. V pondelok bude výnimočné sv. omša ráno o 7.00 hod.
  • Pozývame vás na dekanátne večeradlo – v utorok 18.6.2013 od 14.00 hod.
  • Fotografie z birmovky si budete môcť prevziať 19.6.2013 v stredu o 18.45 hod. po sv. omši vo FaPC. Zároveň vám v tento deň chceme predložiť vyúčtovanie birmovky.
  • Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na našu septembrovú farskú púť do Ríma aby si skontrolovali platnosť dokladov a zvlášť vás chceme poprosiť, aby ste si požiadali – ak ešte nemáte – o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia od svojej zdravotnej poisťovne.
  • Ako sme už avizovali od 16.-20.7.- organizujeme Detský tábor spolu s O.Z Podaj ruku- záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť v stredu 19.6. po sv. omši u pani katechétky Gabiky Piatkovej, ktorá vám dá aj bližšie informácie. Cena tábora 20 eur. Počet detí je obmedzený.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary