1.cezročný týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
9.1
Sv. Bazila a Gregora
18:00 Za obrátenie Miroslava    
Utorok
10.1
18:00 + Jozef – pohrebná   17:00
Streda
11.1
18:00   16:30  
Štvrtok
12.1
18:00 ZBP pre Jána s rod.    
Piatok
13.1
18:00 + Eva – pohrebná   17:00
Sobota
14.1
8:00
18:00
+ Štefan 16:30  
Nedela
15.1
8:00
10:30
Za farnosť   09:15
  • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA CSŠ SV. CYRILA A METODA BUDE DŇA 15.1.2012.
  • STRETNUTIE LEKTOROV BUDE V UTOROK VO FAPC.
  • V KANCELÁRII FÚ BERIEME ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA NASLEDUJÚCE TRI MESIACE.
  • V STREDU BUDE SV. OMŠA PRE BIRMOVANCOV.
  • V PIATOK BUDE DETSKÁ OMŠA.
  • OD NOVÉHO ROKA SA BUDÚ OHLÁŠKY PRED UZAVRETÍM SV.MANŽELSTVA DÁVAŤ NA VÝVESKU.