1. sv. prijímanie z našej farnosti – rok 2015

1.sväté prijímanie, 2015