1.pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
27.2
18:00 + Helena – výročná
Utorok
28.2
18:00 +Ján a Viliam  17:00
Streda
29.2
18:00

+ Štefan, Mária, Michal

16:30
Štvrtok
1.3
18:00 + Anna, Michal, Ján, Mária
Piatok
2.3
7:00
18:00

+ Martin Šinaľ – kňaz
+ Eva

17:00
Sobota
3.3
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
ZBP pre Jána s rod. a uzdravenie Jozefa
16:30
2.pôstna nedeľa
4.3
8:00
10:30

ZBP pre Helenu s rod.
ZBP pre manželov Bertrama a Martinu

09:15
  • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Jurajom Juricom každú nedeľu o 13.30 hod. Bližšie info o témach pôstnych zamyslení na výveske.
  • Po pôstnom zamyslení bude nasledovať krížová cesta.
  • Pri východe z kostola nájdete tlačivo na 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku.
  • Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Spovedanie v prvopiatkovom týždni na nástenke.