Zjavenie Pana

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.1
18:00 Na úmysel
Utorok
8.1 
18:00  + Anton, Helena, Helena 17:00
Streda
9.1
18:00 Na úmysel 16:30
Štvrtok
10.1
18:00 + Mária – pohrebná
Piatok
11.1
18:00 +Andrej, Cyril  17:00
Sobota
12.1
8:00
18:00
+Michal, Mária, Michal
Na úmysel
16:30
4.ADVENTNÁ NEDEĽA
13.1
Krst Krista Pána 
8:00
10:30
ZBP pre Gabrielu s rod.
Na úmysel
9:15
  • Požehnávať domy a byty začneme dnes o 13.00hod.
  • V stredu bude sv.omša pre mladých a birmovancov. V piatok pre deti.
  • Nové číslo Trojky.