Výlet Žakovce- Levoča

V pondelok 8. mája 2017 naša farnosť zorganizovala výlet do Žakoviec a na Mariánsku horu v Levoči. Nebol to iba taký obyčajný výlet. My sme ho naplnili dobrom, ( odniesli sme vyzbieraný drogistický tovar a trvanlivé potraviny pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach) na ktoré ná Boh dal hneď svoju odpoveď, ešte väčším dobrom. Prvým krásnym Božím darom bolo počasie. Jemne pod mrakom a na Levočskej hore nás zohrialo slniečko.
Druhým darom bolo stretnutie s farárom Marošom Kuffom, ktorý nám prehovoril do sŕdc a povzbudil nás nielen k dobrej spovedi, ale aj k životu s Máriou a Duchom Svätým. Veľmi silné bolo jeho poukázanie aj na fakt, že jedine Portugalsko, vďaka zasväteniu Panny Márie nebolo postihnuté utrpením II. sv. vojny. Po jeho slovách a požehnaní na nás čakal ešte obed a prehliadka areálu v Žakovciach.
Nasledoval presun do Levoče na Mariánsku horu a tam sme dostali tretí dar. Aktuálne opravujú cestu hore k bazilike, ale v pondelok 8. mája bola cesta spojazdnená a my sme mohli byť vyvezený až pod baziliku. ( Sme vďační najmä za tých, ktorí pre zdravie a vek už by nemohli vystúpiť na horu bez takejto možnosti) V nej sme sa pomodlili s pánom farárom Jozefom sv. ruženec, korunku a slávili sv. omšu, ktorú pán farár obetoval za odpustenie kňazských hriechov. V kázni nás povzbudil k trom veciam.
  1. Hovoriť deťom a vnúčatám o našom živote modlitby ( kde a začo sa modlíme)
  2. K vytrvanlivosti – nebáť sa dávať svoj život v každodenných krížoch a utrpeniach, ktoré zažívame.
  3. K odpúšťaniu – bez odpustenia niet lásky. Tieto tri atribúty nachádzame u každej dobrej matky, zvlášť u Božej matky. Ona nám hovorí o Synovi, ona nás vytrvalo skrýva pod svoj ochranný plášť a v Synovi nám predstavuje odpustenie.
Vďačný Bohu sme sa už v autobuse pýtali: „A kam pôjdeme nabudúce?“